Klantenbescherming

 

In het kader van onze informatieverplichtingen vastgelegd in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Moonen Vliegen assur BV

 • Luikersteenweg 258 bus 0001, 3920 Lommel
 • Telefoonnummer: 011 555 110
 • E-mail: info@mv-assur.be
 • KBO: BE 0895952376
 • RPR: Antwerpen, afd. Hasselt
 • Bankrekening: IBAN BE91 0015 4621 6776 BIC GEBABEBB

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0895952376 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).
 

Voor de voorwaarden van de aangeboden producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten of de websites van onze Partners.

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Wij geven u als klant een korting in de verzekeringspolissen waar wij kunnen, echter wanneer een polis minder dan 2 jaren effectief actief geweest is (dekking verleent over een periode van minder dan 2 jaren, periode van schorsing wordt niet meegerekend), zullen wij deze kortingen terug vorderen en/of de gewerkte uren aanrekenen.

Wij doen ons best om een lange termijn relatie aan te gaan. Onze verloning wordt teruggevorderd door de maatschappijen wanneer de polissen vervroegd beëindigd worden (< 24 maanden effectieve dekking/looptijd voor polissen type BOAR en 240 maanden voor polissen van het type LEVEN). Geven wij een korting, dan is het ook de bedoeling om deze polissen gedurende de voormelde perioden te behouden via ons kantoor). (niet van toepassing bij overlijden).

Wenst u een aparte overeenkomst, polissen zonder commissie maar met aanrekening van effectief gepresteerde uren of bij afrekening van uw dossier omdat dit minder dan 24 maanden lopende was (per polis), dan vindt u hier onze tarieven terug:

 • Eerste consultatie: € 100,00;
 • Beheer van een (schade)dossier: € 75,00;
 • Briefwisseling: € 10,00 per brief/email;
 • Aangetekende zending: € 18,00 per zending;
 • Kopieën, prints en scans: € 1,50 per document;
 • Telefoonkost: € 5,00 per oproep;
 • Kilometervergoeding: € 0,50 per kilometer;
 • Financiële verrichtingen: € 1,50 per verrichting;
 • Kosten betaling via bancontant/kredietkaart/mobile pay: + 2,00%
 • Andere kosten: kostprijs.
 • Urgentietarief: +50 %
Heeft u een klacht?

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten over onze verzekeringsbemiddeling  kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be) of te bereiken op tel 02/547 58 71 of fax 02/547 59 75 of op info@ombudsman-insurance.be.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie:
Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, tel.: 02/277.54.84, https://meldpunt.belgie.be/

Klachten over bemiddeling inzake kredieten kunnen ingediend worden bij OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2, B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70 Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, Website: www.ombudsfin.be