Klantenbescherming

 

In het kader van onze informatieverplichtingen vastgelegd in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Moonen Vliegen assur BV

 • Luikersteenweg 258 bus 0001, 3920 Lommel
 • Telefoonnummer: 011 555 110
 • E-mail: info@mv-assur.be
 • KBO: BE 0895952376
 • RPR: Antwerpen, afd. Hasselt
 • Bankrekening: IBAN BE91 0015 4621 6776 BIC GEBABEBB

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0895952376 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).
 

Voor de voorwaarden van de aangeboden producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten of de websites van onze Partners.

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Wij geven u als klant een korting in de verzekeringspolissen waar wij kunnen, echter wanneer een polis minder dan 2 jaren effectief actief geweest is (dekking verleent over een periode van minder dan 2 jaren, periode van schorsing wordt niet meegerekend), zullen wij deze kortingen terug vorderen en/of de gewerkte uren aanrekenen.

Wij doen ons best om een lange termijn relatie aan te gaan. Onze verloning wordt teruggevorderd door de maatschappijen wanneer de polissen vervroegd beëindigd worden (< 24 maanden effectieve dekking/looptijd voor polissen type BOAR en 240 maanden voor polissen van het type LEVEN). Geven wij een korting, dan is het ook de bedoeling om deze polissen gedurende de voormelde perioden te behouden via ons kantoor). (niet van toepassing bij overlijden).

Wenst u een aparte overeenkomst, polissen zonder commissie maar met aanrekening van effectief gepresteerde uren of bij afrekening van uw dossier omdat dit minder dan 24 maanden lopende was (per polis), dan vindt u hier onze tarieven terug:

 • Eerste consultatie: € 100,00;
 • Beheer van een (schade)dossier: € 75,00 per dossier;
 • Briefwisseling: € 10,00 per brief/email;
 • Aangetekende zending: € 18,00 per zending;
 • Kopieën, prints en scans: € 1,50 per document;
 • Telefoonkost: € 5,00 per oproep;
 • Kilometervergoeding: € 0,75 per kilometer;
 • Betaling via bancontant/kredietkaart/mobile pay: + 3,00%
 • Andere kosten: kostprijs.
 • Urgentietarief: +50 %
 • Uurloon voor adviesverlening: 80,00 euro/uur (bijvoorbeeld in kaart brengen van risico's, offertes opstellen, vergelijken en bespreken).
 • Deze bovenstaande lijst is niet limitatief en kan altijd uitgebreid worden volgens het specifieke dossier.
Heeft u een klacht? Onze verzekering?

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten over onze verzekeringsbemiddeling  kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be) of te bereiken op tel 02/547 58 71 of fax 02/547 59 75 of op info@ombudsman-insurance.be.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie:
Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, tel.: 02/277.54.84, https://meldpunt.belgie.be/

Klachten over bemiddeling inzake kredieten kunnen ingediend worden bij OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2, B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70 Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, Website: www.ombudsfin.be

 

Wij zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid en beperken onze aansprakelijkheid tot de bedragen onderschreven in de polis en dit conform de Algemene Voorwaarden van de raampolis nr. LXX102398 die door de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen voor haar leden werd onderschreven..

1. Beroepsaansprakelijkheid:

- Bemiddeling inzake verzekeringen: € 3.000.800 per schadegeval met een maximum van € 3.630.000 per jaar
- Bemiddelingen bij leasingsovereenkomsten: € 500.000 per schade en per jaar 

- Eenvoudige fiscale diensten aan particuliere klanten: € 500.000 per schade en per jaar 

2. Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid:

€ 1.250.000 voor lichamelijke en materiële schade vermengd; € 1.250.000 voor zuivere niet-materiële schade (kosten en uitgaven voor het betwisten of regelen van een schadegeval zijn beperkt tot € 495.787,04 boven het verzekerd bedrag).

WETGEVING: Deze polis verleent dekking voor wat de aansprakelijkheid als verzekeringstussenpersoon betreft, zoals vereist door en krachtens de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en naar het koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5,19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

TERRITORIALITEIT: Wereldwijde dekking exclusief USA/Canada

VERZEKERINGSPERIODE: van 01/01/2023 om 0.00 u tot 31/12/2023 om 24.00 u

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR:

MS AMLIN INSURANCE SE verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB nummer 3092, gevestigd in België te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37 – KBO 0644.921.425.